بخشنامه شماره 36851/ت 62521 ه

1403/03/05

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 11378/235/د

1403/03/05

ادامه مطلب

اصلاحیه آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/3

1403/03/05

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 31 در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصربفرد مالیاتی مربوط به سال جدید

1403/03/05

ادامه مطلب

بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403

1403/02/31

ادامه مطلب

بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403

1403/02/31

ادامه مطلب

راهنمای تولید فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق

1403/02/30

ادامه مطلب

فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء(5) بند ( ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

1403/02/29

ادامه مطلب

قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها

1403/02/29

ادامه مطلب

دستورالعمل مالیات مقطوع 1402 برخی مشاغل موضوع ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

1403/02/26

ادامه مطلب

نرخ ارزش افزوده صورتحساب های ارجاعی که تاریخ صورتحساب مرجع آن قبل از 1403/1/1 بوده است

1403/02/26

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 210/10556/د

1403/02/24

ادامه مطلب

اصلاحیه ی ماده ( 2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

1403/02/19

ادامه مطلب

تمدید مهلت اظهارنامه ارزش افزوده تا 22 اردیبهشت

1403/02/12

ادامه مطلب

فروش قند و شکر داخلی از ابتدای 1403 و واردات قند مشمول 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد

1403/02/04

ادامه مطلب

اصلاحیه پاراگراف آخر دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم

1403/02/02

ادامه مطلب

مزایای تکمیل اظهارنامه دوره چهارم

1403/02/02

ادامه مطلب

دستورالعمل تمدید و بخشودگی جرایم اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهار1402 در صورت اصلاح و تکمیل آن و پرداخت مالیات تا 12 اردیبهشت

1403/01/29

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 214/88214/د

1403/01/28

ادامه مطلب

در خصوص زیان شرکت های بورسی و فرابورسی

1403/01/28

ادامه مطلب

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

1403/01/26

ادامه مطلب

دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند 4 دستورالعمل ترتیبات رسیدگی درآمد کتمان شده

1403/01/12

ادامه مطلب

بخشنامه - دستمزد - 1403

1403/01/03

ادامه مطلب

مزد سال 1403 توسط شورای عالی کار ، طبق جدول تعیین شد

1402/12/29

ادامه مطلب

بخشنامه

1402/12/29

ادامه مطلب

رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد 35 و 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

1402/12/28

ادامه مطلب

آئین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد ( گام ) در دستگاه های اجرایی

1402/12/28

ادامه مطلب

مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394.04.31

1402/12/28

ادامه مطلب

اطلاع رسانی در خصوص مزایا تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید

1402/12/27

ادامه مطلب

اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

1402/12/27

ادامه مطلب

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

1402/12/27

ادامه مطلب

نحوه اخذ تضمین و تعیین تکلیف واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

1402/12/14

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 23 مرکز تنظیم مقررات ، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان : تغییر وضعیت pending به in_progress

1402/12/13

ادامه مطلب

افزایش مهلت صدور صورتحساب های الکترونیکی تا ثبت نام در سامانه مؤدیان به 21 روز

1402/12/13

ادامه مطلب

بخشنامه تمدید بخشودگی جرایم

1402/12/07

ادامه مطلب

ادعای غیر درآمدی بودن تراکنش های بانکی نمایشگاه های خودرو

1402/12/07

ادامه مطلب

ابلاغ ارزش معاملاتی تهران برای اجرا در سال1403

1402/12/02

ادامه مطلب

حق الزحمه اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 2 و 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم

1402/12/01

ادامه مطلب

مالیات نقل وانتقال املاک وعوارض موضوع این تصویب نامه در مجموع به ۷ درصد ارزش معاملاتی و حق واگذاری محل به ۳درصد وجوه دریافتی افزایش یافت

1402/11/28

ادامه مطلب

استفاده حداکثری از ظرفیت بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی و رسیدگی دقیق مالیات مشاغل و بنگاه های املاک

1402/11/24

ادامه مطلب

ابطال بندهای 5 و 6 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

1402/11/23

ادامه مطلب

آخرین نظر رسمی در خصوص نحوه مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از نمایشگاه های خودرو

1402/11/23

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31

1402/11/14

ادامه مطلب

تفویض اختیار بخشودگی و تقسیط به مناسبت دهه فجر

1402/11/10

ادامه مطلب

چگونگی اعتراض به اوراق قطعی ( قطعی سازی ) مالیات بر ارزش افزوده در راستای قانون بودجه سال 1402

1402/11/08

ادامه مطلب

اصلاحیه پیرو بخشنامه بخشودگی و تقسیط ۵۱۵۱۰ ۷/۳۰ / ۱۴۰۲

1402/11/04

ادامه مطلب

نامه رهنمود دادستان انتظامی مالیاتی راجع به رعایت مفاد ماده ۲۳۸ ق.م.م

1402/11/04

ادامه مطلب

رفع ابهامات بندهای الف و ب ماده 36 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

1402/11/04

ادامه مطلب

ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

1402/11/03

ادامه مطلب

استرداد اضافه پرداختنی بابت مالیات بر درآمد حقوق

1402/11/02

ادامه مطلب

ابطال عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

1402/11/02

ادامه مطلب

رفع ابهامات مطروحه در خصوص پذیرش اعتبار مالیاتی گاز طبیعی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (3) بند( الف )ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده

1402/09/29

ادامه مطلب

استراد اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق

1402/09/29

ادامه مطلب

افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مودیان در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره های آن

1402/09/29

ادامه مطلب

قانون تسهيل تکاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

1402/09/29

ادامه مطلب

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21

1402/09/29

ادامه مطلب

رفع ابهام از قسمت اخیر بند (1) و جزء ( ب) بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 28/12/1397

1402/09/29

ادامه مطلب

ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

1402/09/29

ادامه مطلب

تصویب نامه هیئت وزیران

1402/09/29

ادامه مطلب

اقدامات لازم درصورت مشاهده وضعیت pending در هنگام ارسال صورتحساب

1402/09/29

ادامه مطلب

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

1402/09/29

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 210/63143/د

1402/09/13

ادامه مطلب

نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان داخلی در سال 1402

1402/09/07

ادامه مطلب

برخی احکام کاربردی مالیاتی

1402/09/05

ادامه مطلب

تبیین نحوه اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

1402/08/30

ادامه مطلب

محاسبه مطالبه مالیات برای سازندگان املاک

1402/08/30

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 200/15098/ص

1402/08/30

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 200/15098/ص

1402/08/30

ادامه مطلب

اعلام مصادیق اقلام درآمد مشمول مالیات سال 1402

1402/08/28

ادامه مطلب

برخی احکام مالیاتی

1402/08/28

ادامه مطلب

رای شماره 30/4/8904 مورخ1377/09/02 شورای عالی مالیاتی

1402/08/23

ادامه مطلب

مقررات موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش ق م م و قانون مالیات بر ارزش افزوده

1402/08/22

ادامه مطلب

اخبارجدید

1402/08/20

ادامه مطلب

کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی

1402/08/20

ادامه مطلب

بند 3 بخشنامه شماره 51510

1402/08/20

ادامه مطلب

فراخوان مرحله دهم نظام مالیات بر ارزش افزوده

1402/08/20

ادامه مطلب

چگونگی بخشودگی جرایم مالیاتی

1402/08/17

ادامه مطلب

اصلاحیه ماده(1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) ق م م

1402/08/14

ادامه مطلب

افزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی برای فعالان اقتصادی

1402/08/14

ادامه مطلب

آیین نامه تبصره 1 ماده 17 ارزش افزوده

1402/08/14

ادامه مطلب

تبیین ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور

1402/08/02

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده خدمات

1402/08/02

ادامه مطلب

اطلاعیه در خصوص افزایش حد مجاز ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

1402/07/25

ادامه مطلب

سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

1402/07/25

ادامه مطلب

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1402/07/25

ادامه مطلب

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده238قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب1400/03/02

1402/05/17

ادامه مطلب

ادامه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده238ق م م

1402/05/17

ادامه مطلب

معاملات فصلی بهار1402

1402/05/16

ادامه مطلب

آخرین مقرره ها

1401/12/09

ادامه مطلب

آخرین آرا دیوان عدالت اداری

1401/12/09

ادامه مطلب

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

1401/12/09

ادامه مطلب

قانون مالیات بر ارزش افزوده

1401/12/09

ادامه مطلب

قانون مالیات های مستقیم

1401/12/09

ادامه مطلب