اخبار و تازه ها
شنبه 1397/9/24
در این کارگاه ضمن اینکه لوایح اعتراضیه های متعدد از قبیل به اصطلاح کتمان درآمد یا فعالیت،عدم قبول اعتبار مالیات، عوارض به عنوان خرید کالا از اشخاص بلاک لیست، تعیین ماخذ مشمول مالیات، عوارض بطور تخمینی و برآوردی، تراکنش های بانکی نزد رییس امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی، هیات ۲۵۱ مکرر، دیوان عدالت اداری از سوی استاد اسماعیلی روی تخته وایت برد به نمایش گذاشته میشود در پایان بصورت لوح فشرده در اختیار حاضرین قرار خواهد گرفت .
شنبه 1397/9/24
درباره ما
جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران از افراد متخصص و آگاه به قوانین مالیاتی ایران – مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده – و بازنشستگان رده بالای نظام مالیاتی ایران، تشکیل شده و هدف از تاسیس جامعه ارتقا فرهنگ مالیاتی و کمک به رفع مشکلات مالیاتی مودیان محترم است.هئیت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 36595-23/03/88 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تصویب نمود و پس از انتخاب اعضاء هئیت مدیره جامعه تحت عنوان موسسه غیر تجاری در تاریخ 05/12/1393 به شماره 35541 به شناسه ملی 14004756352 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید.
خدمات
  1.  ارتقاء فرهنگ مالیاتی مؤدیان.
  2. ارتقاء دانش حرفه ای اعضای جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی.
  3.  تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مؤدیان برای ارایه به مراجع مالیاتی.
  4.  انتشار جزوات و نشریه های تخصصی و حرفه ای.
  5.  نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای فعالیت حرفه ای آنان.
  6.  اطلاع رسانی در خصوص قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی مورد نیاز اعضا.
  7.  بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی.
  8.  حمایت از حقوق حرفه ای اعضا